Bagaimanakah anda membina kriteria pemeriksaan untuk bahagian pengeluaran?

- 2021-09-26-

Semasa proses penyerahan artikel pertama, kami berbincang dengan pelanggan untuk dimensi kritikal, ujian fungsi. Setelah artikel pertama diluluskan, kami mencadangkan kriteria pemeriksaan untuk semakan dan kelulusan pelanggan. Sebaik sahaja menerima kelulusan pelanggan, kriteria pemeriksaan yang dipersetujui akan dikeluarkan untuk garis panduan pemeriksaan untuk bahagian pengeluaran sebelum penghantaran.